fbpx

تعلم لغة php – الدرس الخامس السلاسل Strings

0

السلاسل عبارة عن متغيرات تحتوي على نص. على سبيل المثال ، يتم تعريف سلسلة تحتوي على اسم على النحو التالي:

$name = "Ahmad";
echo $name;

يمكننا بسهولة تنسيق السلاسل باستخدام المتغيرات. فمثلا:

$name = "Ahmad";
$introduction = "Hello $name";
echo $introduction;

يمكننا أيضًا ربط السلاسل باستخدام النقطة. المشغل أو العامل. فمثلا:

$first_name = "Ahmad";
$last_name = "Doe";
$name = $first_name . " " . $last_name;
echo $name;

لقياس طول السلسلة ، نستخدم دالة strlen:

$string = "The length of this string is 43 characters.";
echo strlen($string);

لقص جزء من سلسلة وإعادتها كسلسلة جديدة ، يمكننا استخدام الدالة substr:

$filename = "image.png";
$extension = substr($filename, strlen($filename) - 3);
echo "The extension of the file is $extension";

الانضمام والتقسيم

يمكننا ضم المصفوفات لتشكيل السلاسل ، أو تقسيم السلاسل إلى مصفوفات السلاسل.

على سبيل المثال ، لتقسيم سلسلة مع قائمة ثمار مفصولة بفواصل ، نستخدم وظيفة الانفجار:

$fruits = "apple,banana,orange";
$fruit_list = explode(",", $fruits);
echo "The second fruit in the list is $fruit_list[1]";

لإعادة ربط مصفوفة بسلسلة مفردة مفصولة بفواصل ، نستخدم الدالة implode:

$fruit_list = ["apple","banana","orange"];
$fruits = implode(",", $fruit_list);
echo "The fruits are $fruits";

تمرين

سلسلة منقسمة تحتوي على قائمة الأرقام في صفيف جديد يسمى number_list.

<?php
$numbers = "38,42,58,48,33,59,87,17,20,8,98,14,62,66,14,62,97,66,74,78,66,2,79,29,72,6,3,71,46,68,48,4,12,52,66,48,14,39,63,69,81,61,21,77,10,44,39,82,19,77,100,98,53,95,30,17,30,96,68,47,81,52,82,11,13,83,10,14,49,96,27,73,42,76,71,15,81,36,77,38,17,2,29,100,26,86,22,18,38,64,82,51,39,7,88,53,82,30,98,86";

// TODO: تقسيم متغير الأعداد بالدولار إلى مصفوفة
// يسمى $ number_list

print_r($number_list);
?>

الحل

<?php
$numbers = "38,42,58,48,33,59,87,17,20,8,98,14,62,66,14,62,97,66,74,78,66,2,79,29,72,6,3,71,46,68,48,4,12,52,66,48,14,39,63,69,81,61,21,77,10,44,39,82,19,77,100,98,53,95,30,17,30,96,68,47,81,52,82,11,13,83,10,14,49,96,27,73,42,76,71,15,81,36,77,38,17,2,29,100,26,86,22,18,38,64,82,51,39,7,88,53,82,30,98,86";

$number_list = explode(",", $numbers);

print_r($number_list);
?>

سنحصل على النتيجة التالية عند التشغيل

Array
(
  [0] => 38
  [1] => 42
  [2] => 58
  [3] => 48
  [4] => 33
  [5] => 59
  [6] => 87
  [7] => 17
  [8] => 20
  [9] => 8
  [10] => 98
  [11] => 14
  [12] => 62
  [13] => 66
  [14] => 14
  [15] => 62
  [16] => 97
  [17] => 66
  [18] => 74
  [19] => 78
  [20] => 66
  [21] => 2
  [22] => 79
  [23] => 29
  [24] => 72
  [25] => 6
  [26] => 3
  [27] => 71
  [28] => 46
  [29] => 68
  [30] => 48
  [31] => 4
  [32] => 12
  [33] => 52
  [34] => 66
  [35] => 48
  [36] => 14
  [37] => 39
  [38] => 63
  [39] => 69
  [40] => 81
  [41] => 61
  [42] => 21
  [43] => 77
  [44] => 10
  [45] => 44
  [46] => 39
  [47] => 82
  [48] => 19
  [49] => 77
  [50] => 100
  [51] => 98
  [52] => 53
  [53] => 95
  [54] => 30
  [55] => 17
  [56] => 30
  [57] => 96
  [58] => 68
  [59] => 47
  [60] => 81
  [61] => 52
  [62] => 82
  [63] => 11
  [64] => 13
  [65] => 83
  [66] => 10
  [67] => 14
  [68] => 49
  [69] => 96
  [70] => 27
  [71] => 73
  [72] => 42
  [73] => 76
  [74] => 71
  [75] => 15
  [76] => 81
  [77] => 36
  [78] => 77
  [79] => 38
  [80] => 17
  [81] => 2
  [82] => 29
  [83] => 100
  [84] => 26
  [85] => 86
  [86] => 22
  [87] => 18
  [88] => 38
  [89] => 64
  [90] => 82
  [91] => 51
  [92] => 39
  [93] => 7
  [94] => 88
  [95] => 53
  [96] => 82
  [97] => 30
  [98] => 98
  [99] => 86
)

الدرس السادس

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.